Menu Sluiten

Geef elkaar een handKUZ!

Dat het KUZhuis momenteel even gesloten is, betekent niet dat de kunstenaars van KUZ (KUnstenaars aan Zee) stilzitten. Zo maakt fotografe Joyce Huis portretten van mensen bij hun voordeur en er is nu ook de handKUZ. Dat is een virtuele kus op afstand waarbij men elkaar een kunstwerk, een filmpje, of andere vorm van inspiratie stuurt. Op deze manier wordt op een veilige manier kunst gedeeld met elkaar en kan men elkaar inspireren. 
Het geven van een handKUZ is natuurlijk niet voorbehouden aan de kunstenaars van KUZ. Iedereen kan elkaar een handKUZ geven! Dat kan via Facebook of Instagram, maar je kunt elkaar natuurlijk ook een e-mail sturen of zelfs een brief of kaart per post.